Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2017

hodowla-hamakow
16:38
6131 a74b
hodowla-hamakow
16:38
1565 bb73
hodowla-hamakow
16:37
8308 3330 500
Reposted frommeem meem viakuka kuka
hodowla-hamakow
16:36

January 02 2017

hodowla-hamakow
19:51
2591 e255
Reposted fromewaryst ewaryst viaBabson Babson
hodowla-hamakow
19:47
hodowla-hamakow
19:47

December 26 2016

hodowla-hamakow
00:57
0813 f607
Reposted fromGIFer GIFer viadarthsadic darthsadic

December 23 2016

hodowla-hamakow
23:41
3745 b2d6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaarbuzix arbuzix
hodowla-hamakow
23:41
7928 9804 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaarbuzix arbuzix

December 03 2016

hodowla-hamakow
11:30
0724 fcb8 500
Reposted fromfiffey fiffey viaBabson Babson
hodowla-hamakow
11:27
7523 09bb
Reposted fromPICCHU PICCHU viaBabson Babson

December 01 2016

hodowla-hamakow
12:48
9875 74fd 500
Reposted fromRK RK viaunique unique
hodowla-hamakow
10:49
hodowla-hamakow
10:44
hodowla-hamakow
10:22
3336 1e93 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaczeczotka czeczotka

November 24 2016

hodowla-hamakow
11:37
Astonishing Home
Reposted fromdhoop dhoop vianitael nitael

November 23 2016

hodowla-hamakow
12:44
6158 a4d1
hodowla-hamakow
12:39

The most marvellously-sounding English words:agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty alacrity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań brobdingnagian - ogromny bucolic - sielanka cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance - żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk/ zimorodek
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny precisely - dokładnie
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek
hodowla-hamakow
12:33
1599 558d
Reposted fromkarahippie karahippie viaczeczotka czeczotka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl